Πρόσφατες Επιστημονικές Εκδηλώσεις - Συνέδρια

Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Θεραπεία Οικογένειας και Κοινοτική Ψυχιατρική

Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Θεραπεία Οικογένειας και Κοινοτική Ψυχιατρική: Συμπεριφορική Θεραπεία Οικογένειας και Συστημική Ανάγνωση» σε συνεργασία με την Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ και το ΕΠΙΨΥ, 3 Μαρτίου 2018, αμφιθέατρο, ΕΠΙΨΥ.