Εκπαιδευτικά Προγράμματα
  • Εκδοχή Κλινικού - Οδηγός Χρήστη
  • Εκδοχή Κλινικού
  • Οδηγός Χρήστη
  • Συνέντευξη
  • SCID-5-SPQ

Σεμινάρια για τη Δομημένη Διαγνωστική Ψυχιατρική Συνέντευξη SCID (Κριτήρια DSM-5)

Στόχος των σεμιναρίων

Στόχος των σεμιναρίων είναι η κατάκτηση από τους εκπαιδευόμενους των δεξιοτήτων και της τεχνικής της διεξαγωγής των δομημένων συνεντεύξεων για τις μείζονες ψυχιατρικές διαταραχές και τις διαταραχές προσωπικότητας σύμφωνα με τα κριτήρια του DSM-5.

Υπεύθυνη σεμιναρίων

Την ευθύνη των σεμιναρίων έχει η Ομοτ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Άννα Κοκκέβη.

Σε ποιους απευθύνονται

Τα σεμινάρια απευθύνονται στους επαγγελματίες και τους τελειόφοιτους ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του ευρύτερου χώρου της ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές).

Διάρκεια σεμιναρίων

Πραγματοποιούνται δύο σεμινάρια: α. για το SCID-5-CV (μείζονες ψυχιατρικές διαταραχές,  συνολικής διάρκειας 20 ωρών, κατανεμημένων σε 5 τετράωρα, 2 ημέρες της εβδομάδας για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες) και για το SCID-5-PD (διαταραχές προσωπικότητας, διάρκεια 16 ώρες, κατανεμημένες σε δύο τετράωρα την εβδομάδα, για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες).

Εκπαιδευτικό υλικό

Το υλικό το οποίο δίνεται στους εκπαιδευόμενους στη διάρκεια των σεμιναρίων για το SCID-CV και το SCID-PD αποτελεί μετάφραση/προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα (Ιατρικές Εκδόσεις ΒΗΤΑ 2017) της αντίστοιχης πρωτότυπης έκδοσης της Αmerican Psychiatric Association Publishing (2016). Στο υλικό περιλαμβάνονται : ο Οδηγός Χρήστη SCID-CV (152 σελίδες) και η Συνέντευξη SCID-CV (95 σελίδες), ο Οδηγός Χρήστη SCID-PD (93 σελίδες), το αυτοχορηγούμενο Ανιχνευτικό Ερωτηματολόγιο SCID-PD (7 σελίδες) και η Συνέντευξη SCID-PD (40 σελίδες).

Πιστοποιητικό

Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων δίνονται από το ΕΠΙΨΥ και την Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών οι αντίστοιχες για το κάθε σεμινάριο (SCID-V-CV και SCID-5-PD) βεβαιώσεις παρακολούθησης/εκπαίδευσης.

 

Στελέχωση του σεμιναρίου

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη:

Άννα Κοκκέβη, Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ

 

Συνεργάτης:

Σόνια Παπαδοπούλου, Ψυχολόγος

 

Πληροφορίες

Πληροφορίες στις ανακοινώσεις του ΕΠΙΨΥ & της ΑμΚΕ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ.

τηλ. 210-6170804 (γραμματεία), 210-6170850 (Σόνια Παπαδοπούλου)

FAX: 210-6528354

email: secretar@epipsi.gr

proagogi.gnosis@gmail.com