Ερευνητικά Προγράμματα
Μελέτη επίδρασης της φωτοθεραπείας σε συμπτώματα   της σχιζοφρενικής ψύχωσης

Μελέτη επίδρασης της φωτοθεραπείας σε συμπτώματα της σχιζοφρενικής ψύχωσης

Υλικό και μέθοδος

Η μελέτη πραγματοποιείται σε 60-70 συνολικά ασθενείς με διάγνωση σχιζοφρενική ψύχωση (σύμφωνα με τα ισχύοντα διαγνωστικά κριτήρια κατά DSM V), οι οποίοι νοσούν πάνω από 5 χρόνια και έχουν σταθεροποιημένη κλινική εικόνα τους τελευταίους 3 μήνες τουλάχιστον.

Η αντιψυχωσική αγωγή στην οποία υποβάλλονται, διατηρείται σταθερή κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Η επιλογή των ασθενών γίνεται σε ζεύγη (30-35 ζεύγη ασθενών) που προσομοιάζουν ως προς το φύλο, την ηλικία, τη χρονιότητα της νόσου και την ψυχοπαθολογία.

Από τα ζεύγη αυτά των ασθενών, με τυχαία επιλογή (κλήρωση), ο ένας/μία υποβάλλεται σε φωτοθεραπεία (με λάμπα 10.000 lux) ενώ ο άλλος σε εικονική φωτοθεραπεία με λάμπα placebo.

Η διάρκεια της συνεδρίας είναι 30’, γίνεται πρωί (πριν από τις 11.00’), με συχνότητα πέντε φορές την εβδομάδα και διάρκεια τρεις μήνες.

Σε μια πρώτη φάση η μελέτη εστιάζει στην επίδραση της φωτοθεραπείας α) στην αρνητική συμπτωματολογία της σχιζοφρενικής νόσου β) στα καταθλιπτικά συμπτώματα που τυχόν συνυπάρχουν και γ) στην επίμονη αϋπνία των ασθενών .

Τόσο οι ασθενείς που υποβάλλονται σε φωτοθεραπεία όσο και οι ασθενείς της ομάδας ελέγχου, υποβάλλονται πριν την έναρξη των συνεδριών και αμέσως μετά την περάτωση τους, σε αξιολογήσεις με έγκυρες ψυχομετρικές κλίμακες και κλίμακες κλινικής αποτύπωσης, καθώς και σε μετρήσεις βιολογικών δεικτών σε δείγματα αίματος:

 

Κλίμακες αξιολόγησης

α) Panss (ψυχοπαθολογίας)

β) GAF (λειτουργικότητας)

γ) Calgary (κατάθλιψης στη σχιζοφρένεια)

δ) Epworth και Pittsburgh (ποιότητας ύπνου)

 

ΙΙ  Έλεγχος βιολογικών δεικτών

α) Μελατονίνη

β) Σεροτονίνη                       

γ)  BDNF (Brain derived Neurotrophic Factor)

(α,β,γ επίδραση του φωτός στον κιρκαδιανό ρυθμό)

δ) CRP                                          

ε) ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΕΣ:

IL-1β,  TNF,  PGE-2,  IL-4,  IL-6,  IL-10

(δ,ε Ανοσολογικό προφίλ σε υπόθεση κυτταροτοξικής αιτιοπαθογένειας)

- Οι μετρήσεις των βιολογικών δεικτών πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

- Η κλίμακα Panss επιδίδεται από ανεξάρτητο εκτιμητή ψυχίατρο.

- Οι συμμετέχοντες ασθενείς θα υπογράψουν έγγραφη συγκατάθεση κατόπιν ενημερωτικής συνέντευξης για τη διαδικασία της μελέτης.

- Η μελέτη διεξάγεται στο χώρο του Νοσοκομείου Ημέρας του ΕΠΙΨΥ.

- Μετά το πέρας της μελέτης, οι ασθενείς που θα έχουν συμμετάσχει στην ομάδα ελέγχου θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν οι ίδιοι, να υποβληθούν σε φωτοθεραπεία.