Θεραπευτικές - Διαγνωστικές Υπηρεσίες

https://www.proagogitisgnosis.gr/tags/therapeytikes-diagnostikes-yperesies
  1. Στην υπηρεσία παραπέμπονται ασθενείς από όλες τις δομές ψυχικής υγείας του ευρύτερου δημόσιου τομέα ( ενδονοσοκομειακά τμήματα νοσηλείας, Εξωτερικά ιατρεία, Κέντρα Ψυχικής Υγείας κ.α) αλλά και από ιδιωτικούς φορείς, και ευθέως από ενδιαφερόμενες οικογένειες.

  2. Το ιατρείο απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες, ενώ σε συνεργασία με παιδοψυχιάτρους υποστηρίζει τους γονείς στην αντιμετώπιση προβλημάτων άγχους σε παιδιά. Στο ιατρείο συνεργάζονται θεραπευτές συμπεριφοράς με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στις διαταραχές και στα καθημερινά προβλήματα.