Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Τριετές Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Συστημική Συμβουλευτική Οικογένειας και Ζεύγους

Στόχος και δομή προγράμματος

Το πρόγραμμα   απευθύνεται σε κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχιατρικούς νοσηλευτές καθώς και σε επισκέπτες υγείας. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να κατέχουν επαρκώς την Αγγλική γλώσσα. Η ομάδα αποτελείται από   εκπαιδευόμενους που δεν υπερβαίνουν τους 20.

Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 300 εκπαιδευτικών ωρών, είναι προσανατολισμένο σε ένα συστημικό - απαρτιωτικό θεωρητικό μοντέλο και διαρθρώνεται ως εξής:

Κάθε εκπαιδευτικό έτος περιλαμβάνει 16 τετράωρες εκπαιδευτικές συνεδρίες με θεωρητικά μαθήματα και βιβλιογραφική ανασκόπηση, παρουσίαση περιπτώσεων με προσομοιώσεις και χρήση video, καθώς και ανάλυση-συζήτηση-εποπτεία περιπτώσεων που παρουσιάζουν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι. Το πρακτικό μέρος του Προγράμματος συμπεριλαμβάνει συνολικά εννεάμηνη παρακολούθηση (τρίμηνη για το κάθε έτος) Ιατρείου Οικογένειας σε συνεργασία με τα Ιατρεία Οικογένειας της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, της Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ και της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, όπου ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει ως μέλος της θεραπευτικής ομάδας πίσω από μονόδρομο καθρέπτη.

Το θεωρητικό μέρος του Προγράμματος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Αρχές Συστημικής επιστημολογίας και θεωρίας
 • Ανθρώπινη επικοινωνία 
 • Η οικογένεια ως σύστημα
 • Ο κύκλος ζωής της οικογένειας
 • Χαρακτηριστικά της ελληνικής οικογένειας
 • Διαπολιτισμικές διαστάσεις των οικογενειακών συστημάτων
 • Η διαγενεακή προσέγγιση της  οικογένειας
 • Τεχνικές συνέντευξης με την οικογένεια
 • Η θεραπευτική σχέση
 • Η τέχνη των υποθέσεων
 • Κυκλικότητα και κυκλικές ερωτήσεις
 • Οι μεταμοντέρνες τάσεις
 • Η συνεργασία με το ζεύγος
 • Η συνεργασία με οικογένειες που προσέρχονται για θέματα παιδιού
 • Η συνεργασία με οικογένειες που προσέρχονται για θέματα εφήβου
 • Η συστημική προσέγγιση στην αντιμετώπιση της ουσιοεξάρτησης
 • Η συστημική προσέγγιση στην αντιμετώπιση διαταραχών διατροφής
 • Η συστημική προσέγγιση στην αντιμετώπιση άλλων σοβαρών ψυχικών διαταραχών
 • Η συστημική προσέγγιση στην αντιμετώπιση σωματικής και σεξουαλικής κακοποίηση
 • Η συνεργασία με οικογένειες με συγκρουσιακό διαζύγιο
 • Η συνεργασία με οικογένειες που παρουσιάζουν πολλαπλά προβλήματα   ψυχικής υγείας
 • Η συνεργασία με οικογένειες με χρόνια σωματική ασθένεια

Στο τέλος του τρίτου έτους οι εκπαιδευόμενοι συντάσσουν διπλωματική εργασία με θεωρητικό και κλινικό θέμα.

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις διεξάγονται στους χώρους του ΕΠΙΨΥ, ημέρα Τετάρτη (ανά δεκαπενθήμερο)  ώρες 4.00 μμ – 8.30 μμ.

Για την λήψη πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η παρακολούθηση τουλάχιστον των 4/5 των εκπαιδευτικών ωρών του προγράμματος και την κατάθεση διπλωματικής εργασίας.

 

Στελέχωση προγράμματος

 

Επιστημονικά Υπεύθυνοι του Προγράμματος:

 

Ρ. Γουρνέλλης 

Επικ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ – ΠΓΝ «Αττικόν»

 

Β. Πομίνι

 

Β. Τομαράς

Δρ. Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής   ΕΚΠΑ - Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ - Σύμβουλος Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ. 

 

Διοικητικά Υπεύθυνη: Γκιωνάκη Άννα

 

Πληροφορίες

Πληροφορίες στις ανακοινώσεις του ΕΠΙΨΥ & της ΑμΚΕ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ.

τηλ. 210 - 6170 804,  210-7217763

Fax: 210 - 6528 354  
e-mail: secretar@epipsi.gr  -                                               

proagogi.gnosis@gmail.com