Η Εταιρεία

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Προαγωγή της Γνώσης στις Ψυχικές Διαταραχές» ιδρύθηκε το 2005, από ακαδημαϊκούς καθηγητές-στελέχη του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής.

 

Στόχοι της εταιρείας είναι:

α)  η συμβολή στην πρόοδο της ψυχιατρικής,

β)  η προώθηση της γνώσης και πληροφόρησης στον τομέα της ψυχικής υγείας,

γ)   η ευαισθητοποίηση του κοινού στα θέματα της ψυχικής υγείας,

δ)   η παροχή συμβουλευτικών και θεραπευτικών υπηρεσιών και

ε)   η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ειδικά στον τομέα της ψυχιατρικής-νευρολογίας.

 

Ειδικότερες μορφές δραστηριότητας για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας είναι:

 • η εκπόνηση, δημοσίευση και παρουσίαση μελετών που αφορούν την ψυχική υγεία,
 • η ανάληψη, υποστήριξη και διεκπεραίωση εκπαιδευτικών και ερευ­νητικών προγραμμάτων στον ψυχοκοινωνικό και βιολογικό τομέα, τις ψυχοθεραπείες, τις ουσιοεξαρτήσεις, την επιδημιολογία κ.α. συναφείς τομείς,
 • η υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού με την παραγωγή ενημερωτικού υλικού, όπως βιβλίων, ταινιών και άλλων εντύπων καθώς και ενημερωτικού υλικού σχετικού με το έργο και το σκοπό της εταιρείας,
 • η προβολή του έργου Ελλήνων επιστημόνων στον τομέα της ψυχικής υγείας,
 • η οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και συναφών εκδη­λώσεων,
 • η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με αντίστοιχες δρα­στηριότητες 
 • η συνεργασία με επιστημονικά σωματεία ή εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό με συναφή σκοπό,
 • η ανάπτυξη μονάδων ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκα­τάστασης,
 • η κλινική διάγνωση, η ψυχομετρική-νευροψυχολογική αξιολόγηση,
 • η συμβουλευτική και η θεραπευτική συνδρομή σε νομικά και φυσικά πρόσωπα,
 • η ανάπτυξη προγραμμάτων και παρεμβάσεων στον τομέα της ψυχικής υγείας και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, και
 • η υλοποίηση δράσεων, προγραμμάτων και ολοκληρωμένων έργων συγχρηματοδοτούμενων από πόρους της ΕΕ ή άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών και φορέων.

 

Στον τομέα της εκπαίδευσης η εταιρεία υλοποιεί μετεκπαιδευτικά σεμινάρια σε τομείς ειδικού ενδιαφέροντος, όπως είναι οι αγχώδεις και ψυχοσεξουαλικές διαταραχές, η συστημική θεραπεία οικογένειας, η ψυχοεκπαίδευση κ.α.

Στον τομέα της έρευνας, η εταιρεία σε συνεργασία με το ΕΠΙΨΥ συμμετέχει στην Πανελλήνια έρευνα στους μαθητές εφηβικής ηλικίας για συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία (Έρευνα HBSC/WHO) και στη Μελέτη επίδρασης της φωτοθεραπείας σε συμπτώματα της σχιζοφρενικής ψύχωσης.

Όσον αφορά τέλος την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η Εταιρεία πρόσφατα απέκτησε άδεια λειτουργίας δύο ιατρείων για την αντιμετώπιση ψυχιατρικών διαταραχών. Τα ιατρεία στεγάζονται στην έδρα της Εταιρείας, στην οδό Αιγινήτου αριθ. 12, στον 3ο όροφο.

Από την ίδρυσή της η Εταιρεία συνεργάζεται στενά με το Ερευνητικό Πανε­πιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας (ΕΠΙΨΥ) καθώς οι σκοποί και των δύο φορέων τελούν σε άμεση συνάφεια μεταξύ τους. Έχουν συνδιορ­γανώσει συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις, ενώ συνεργάζονται στενά και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.