Ερευνητικά Προγράμματα
Πανελλήνια έρευνα στους μαθητές εφηβικής ηλικίας για συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία (Έρευνα HBSC/WHO)

Πανελλήνια έρευνα στους μαθητές εφηβικής ηλικίας για συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία (Έρευνα HBSC/WHO)

Η Πανελλήνια έρευνα στους μαθητές εφηβικής ηλικίας για συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία (Έρευνα HBSC/WHO) έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως μια έγκυρη πηγή πληροφοριών για τα θέματα της εφηβείας η οποία προσφέρει πολύτιμες κατευθύνσεις στον τομέα της πρόληψης σε επαγγελματίες, πολιτικούς, γονείς, ενώ βοηθά να κατανοηθούν καλύτερα οι αλλαγές στον τρόπο ζωής των νέων μέσα στο πλαίσιο του συνεχώς μεταβαλλόμενου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο ζουν.

 

Στόχοι της έρευνας

Η έρευνα μελετά τους σημαντικότερους τομείς της ζωής των εφήβων όπως την οικογένεια, το σχολείο, τις φιλικές σχέσεις, τις ασχολίες στον ελεύθερο χρόνο. Εξετάζει επίσης τις συνήθειες και συμπεριφορές που επηρεάζουν την υγεία όπως, τις συνήθειες διατροφής και σωματικής άσκησης, τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, τη βία στο σχολείο, τα ατυχήματα, την παχυσαρκία.

 

Μεθοδολογία

Στην έρευνα συμμετέχει αντιπροσωπευτικό δείγμα περίπου 4.500 μαθητών ηλικίας 11, 13 και 15 ετών. Η συλλογή των στοιχείων γίνεται με τη χρήση ανώνυμου, αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου που χορηγείται μέσα στην τάξη, χωρίς την παρουσία εκπαιδευτικού. Η συμμετοχή των σχολείων και των μαθητών στην έρευνα είναι προαιρετική.

«Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που  συνδέονται με την υγεία των εφήβων – μαθητών». η οποία αποτελεί το ελληνικό σκέλος της διεθνούς έρευνας  «Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)».

Η έρευνα αποτελεί το ελληνικό σκέλος του διεθνούς Προγράμματος Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC/WHO, www.hbsc.org), στο οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 40 χώρες της Ευρώπης και της Β. Αμερικής, Η έρευνα διερευνά συμπεριφορές και παράγοντες που συνδέονται με την ψυχοκοινωνική υγεία των μαθητών. Στην χώρα μας συμμετέχει πανελλήνιο δείγμα 4.500 μαθητών ηλικίας 11, 13 και 15 ετών— αντιπροσωπευτικό για το σύνολο της χώρας. Η συλλογή των στοιχείων (χορήγηση ερωτηματολογίων σε δείγμα σχολείων ανά την Ελλάδα) θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2018, με την εθελοντική συνδρομή φοιτητών/-ριών από πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.