Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Κλινική Ψυχοπαθολογία «Παναγιώτης Ουλής»

Στόχος και δομή προγράμματος

Το σεμινάριο στην κλινική ψυχοπαθολογία έχει αποκτήσει μια πλατειά αναγνώριση χάρη στην πολύχρονη και εμπνευσμένη προσπάθεια του πρόωρα χαμένου Αναπληρωτή Καθηγητή Ψυχιατρικής,  Παναγιώτη Ουλή. Δώσαμε το όνομα του στο σεμινάριο και ακολουθούμε την επιτυχημένη του δομή και στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας (ψυχίατρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας) καθώς και σε απόφοιτους των σχετικών σχολών. Η επιλογή των υποψήφιων γίνεται κατόπιν αξιολόγησης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται πιστοποιητικό (βεβαίωση) συμμετοχής. Το σεμινάριο λαμβάνει χώρα στο αμφιθέατρο του Αιγινητείου Νοσοκομείου κάθε δεύτερη Πέμπτη και ώρες 18.00 – 22.00. Διάρκεια ενός Ακαδημαϊκού έτους (72 διδακτικές ώρες).

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τα εξής κύρια μέρη:

 

Εννοιολογικό:
Διδασκαλία των βασικών εννοιών των κλινικών διαταραχών των ψυχικών λειτουργιών καθώς και τα κλινικά σύνδρομα στο πλαίσιο των οποίων αυτές εμφανίζονται.
Συνοπτική παρουσίαση των επικρατέστερων σύγχρονων ερευνητικών ερμηνευτικών υποθέσεων των εν λόγω διαταραχών.

 

Κλινικό μέρος:
Οι σπουδαστές καλούνται να εφαρμόσουν τις διδαχθείσες έννοιες σε ιστορικά ασθενών και να δικαιολογήσουν την εκάστοτε εφαρμογή των κλινικών ψυχοπαθολογικών εννοιών, να συνθέσουν τα ευρήματα της ψυχοπαθολογικής ανάλυσης, να δικαιολογήσουν την τελική διαγνωστική τους κρίση και τέλος να σκιαγραφήσουν τις πλέον ενδεδειγμένες κατηγορίες θεραπευτικών παρεμβάσεων.

 

Στελέχωση του προγράμματος

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος: Γιώργος Κωνσταντακόπουλος

 

Διοικητικά Υπεύθυνη:  Σιμούδη Χριστίνα

 

Πληροφορίες

Πληροφορίες στις ανακοινώσεις του ΕΠΙΨΥ & της ΑμΚΕ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ.

τηλ. 210 - 6170 804,  210-7217763

Fax: 210 - 6528 354  
e-mail: clinicalpsychopathology@gmail.com  - secretar@epipsi.gr  -                                               

proagogi.gnosis@gmail.com