Ερευνητικά Προγράμματα

https://www.proagogitisgnosis.gr/tags/ereynetika-programmata
  1. Η Πανελλήνια έρευνα στους μαθητές εφηβικής ηλικίας για συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία (Έρευνα HBSC/WHO) έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως μια έγκυρη πηγή πληροφοριών για τα θέματα της εφηβείας η οποία προσφέρει πολύτιμες κατευθύνσεις στον τομέα της πρόληψης σε επαγγελματίες, πολιτικούς,…

    Περισσότερα
  2. Η μελέτη πραγματοποιείται σε 60-70 συνολικά ασθενείς με διάγνωση σχιζοφρενική ψύχωση (σύμφωνα με τα ισχύοντα διαγνωστικά κριτήρια κατά DSM V), οι οποίοι νοσούν πάνω από 5 χρόνια και έχουν σταθεροποιημένη κλινική εικόνα τους τελευταίους 3 μήνες τουλάχιστον.