Πρόσφατες Επιστημονικές Εκδηλώσεις - Συνέδρια

Ειδική επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Early Intervention in Psychosis: An International Perspective»

Ειδική επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Early Intervention in Psychosis: An International Perspective», με ομιλητές τους καθηγητές JOHN KANE (Zucker Hillside Hospital, Hofstra North Shore-LIJ School of Medicine, New York) και PATRICK McGORRY  (University of Melbourne, Australia). Η εκδήλωση διεξήχθη την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018, 1.30 μ.μ. – 2.30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο «Κώστας Στεφανής» του Αιγινητείου Νοσοκομείου σε συνεργασία με την Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ και το ΕΠΙΨΥ.