Πρόσφατες Επιστημονικές Εκδηλώσεις - Συνέδρια

3o Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας σε συνεργασία με την Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ και το ΕΠΙΨΥ

3o Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας σε συνεργασία με την Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ και το ΕΠΙΨΥ, 23-25  Φεβρουαρίου 2018, αμφιθέατρο, ΕΠΙΨΥ.