Νέα

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΖΕΥΓΟΥΣ 2021-2024

Το E.Π.Ι.Ψ.Υ. σε συνεργασία με τις Α ́ και Β’ Ψυχιατρικές Κλινικές ΕΚΠΑ και την Εταιρεία «Προαγωγή της Γνώσης στις Ψυχικές Διαταραχές» ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου Τριετούς Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στη Συστημική Συμβουλευτική Οικογένειας και Ζεύγους για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2024. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κοινωνικούς λειτουργούς, επισκέπτες υγείας, ψυχιατρικούς νοσηλευτές καθώς και κοινωνιολόγους. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να κατέχουν επαρκώς την Αγγλική γλώσσα. Η ομάδα θα αποτελείται από εκπαιδευόμενους που δεν υπερβαίνουν τους 20.

Συνημμένο Size
Ανακοίνωση 921.02 KB
Αίτηση 33.5 KB