Νέα

Ψυχοεκπαίδευση: Παρεμβάσεις στο άτομο, την oικογένεια, την ομάδα - Β΄ έτος

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου – Νοσοκομείου Ημέρας της ΑμΚΕ «ΙΑΣΩΝ», προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

  • Μία θέση ψυχολόγου με γνώσεις και εμπειρία σε ομαδικές ψυχοθεραπείες, συμπεριφορική – γνωσιακή προσέγγιση και νευροψυχολογική αξιολόγηση. Θα προτιμηθεί άτομο με προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε σχετική δομή. Η απασχόληση θα αφορά διάστημα 4 μηνών με έναρξη τον Σεπτέμβριο (με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης).
  • Μία θέση εργοθεραπευτή με μερική απασχόληση για διάστημα 4 μηνών με έναρξη τον Σεπτέμβριο.

Παρακαλούμε να υποβάλετε αίτηση ενδιαφέροντος και το βιογραφικό σας μέχρι 26 Αυγούστου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary@iasonas.com.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-6170804-5

Συνημμένο Size
ΑΙΤΗΣΗ 35.5 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6.81 KB
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 13.52 KB