Νέα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ & ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου – Νοσοκομείου Ημέρας της ΑμΚΕ «ΙΑΣΩΝ», προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

Μία θέση ψυχολόγου με γνώσεις και εμπειρία σε ομαδικές ψυχοθεραπείες, συμπεριφορική – γνωσιακή προσέγγιση και νευροψυχολογική αξιολόγηση. Θα προτιμηθεί άτομο με προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε σχετική δομή. Η απασχόληση θα αφορά διάστημα 4 μηνών με έναρξη τον Σεπτέμβριο.

Μία θέση εργοθεραπευτή με μερική απασχόληση για διάστημα 4 μηνών με έναρξη τον Σεπτέμβριο.

Παρακαλούμε να υποβάλετε αίτηση ενδιαφέροντος και το βιογραφικό σας μέχρι 26 Αυγούστου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary@iasonas.com.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-6170804-5