Νέα
Πρόσφατες Επιστημονικές Εκδηλώσεις - Συνέδρια

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΥΛΗΣ» 2023-2024